top of page
IMG_6720.jpg

Neden, Nasıl

Polen fikri 2016’da, şehir yaşamı içinde, çağın teknolojik olanaklarıyla çevrili ancak giderek daha fazla içe dönen ve doğadan kopuk yaşamlarımızın özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini gözlemleyerek ortaya atıldı.

IMG_3913.heic

POLEN’in ilk hayali çocukların ekoloji & sanat ağırlıklı üretimler aracılığıyla, permakültür ilkeleri çerçevesinde buluşabilecekleri bir bahçeydi. Çocukların doğanın döngülerine tanıklık edebilecekleri, topraktan öğrenip kendileriyle ve yaşamla bağ kurabilecekleri; bilgi ve deneyimlerini sevgi ve saygı temelli paylaşmalarına yönelik alanlar açma tasarısıydı. Bunun için fikir aşamasından itibaren işbirliğine, imece usulü görev paylaşımına, herkesin fikrini özgürce ifade etmesini sağlayacak demokratik bir ortamın yaratılmasına ve karşılıklı güvene önem verildi.

POLEN gündelik hayatta yan yana gelme, beraber düşünme ve üretme fırsatı nispeten az olan eğitmenleri (permakültür tasarımcıları, sanatçılar, bilim insanları vb.) çocuklarla buluşturmayı; böylece sanatın ve ekolojinin evrenselliğini merkeze alarak sorgulayan ve yaratıcı bireylerin gelişimi için dayanışmacı ve bütüncül programlar gerçekleştirmeyi; çocukların sosyal, duygusal, bilişsel gelişimine katkı sağlamayı amaçladı.

IMG_4020.jpg
bf031fda-44aa-407e-aa5b-d4870ce01d09.JPG

POLEN fikri, 6 Şubat depremi sonrasında, Mart ayı başında Hatay-Defne'de Gümüşgöze Çocukevi’yle hayata geçti. POLEN, çocukların ve ailelerinin bu büyük yıkım içinden çıkarken, doğayla, sanatla ve birbirleriyle bağlantı halinde olmalarının ne kadar onarıcı, yapıcı olduğunu bu bahçede yaşayarak deneyimledi. 

 POLEN'in Hedefleri 

POLEN doğa, sanat ve oyunun çocuklar arasındaki eşitsizlikleri en aza indiren yapısını, paydaşlarının konuyla ilgili uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanarak avantaja çevirmeyi;

Erken yaşlardan itibaren toplumsal önyargıların oluşmasını engelleyerek doğa ile birlikte ve bir arada yaşama ve üretme pratiği geliştirmeyi;

Çeşitlilik, birlikte var olma, birbirini zenginleştirme, dönüşüm, denge, uyum, adaptasyon gibi doğal süreçleri yakından izleyebilme ve onlardan ilham ve bilgi edinebilmeyi;

Okullarda müfredata dahil edilmediği için ailelerin ancak ücretli atölyeler ya da kendi çabalarıyla çocuklarının hayatının bir parçası haline getirebildikleri ‘doğa okuryazarlığı’ konusunu kentin ve ülkenin bu koşullardan yoksun mahallelerinde yaşayan çocuklarına ulaştırmayı;

Çocuklardan başlayarak, ailelerde, eğitim profesyonellerinde ve kurumlarda da bir fark yaratmayı HEDEFLER.

IMG_2988.jpg

Etkinlik Planlama ve
İçerik

Farklı disiplinlerden sanatçılarla yapılan atölyelerin ortak teması ekolojidir. POLEN, ekolojik kırılganlığın günden güne arttığı şu kritik zamanlarda; çocuklara ekosistemin bir parçası olduğumuzu hatırlatmak amacıyla pek çok atölye gerçekleştirmeyi hedeflerken onlara tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeyi, toprak kaybeden evimizde basit yöntemlerle toprak üretmeyi, kendi gıdamızı yetiştirmeyi, birlikte hayaller kurmayı, tasarlamayı, ileri dönüştürmeyi, evdeki tohumları fark etmeyi, fidanlar dikmeyi anlatır, hatırlatır.

Atölyelerden bazı örnekler:

  • Orman gezileri, ağaç dikimleri, dikilen fidanlar üzerine hikâye anlatımı ve yazımı

  • Doğa oyunları, çevre gözlemleme, mevsimler üzerine sohbetler

  • Hava, su, tohum gibi temel ihtiyaçlar üzerine düşünmek, tohum topu yapımı

  • Geri dönüşüm (gazete, kâğıt ve plastik atıklar vb.) malzemeleriyle resim ve heykel tasarımı

  • Doğadan toplanmış malzemlerden (dal, yaprak ve ot vb.) oyuncak yapımı

  • Çocukların organik atıkları toprağa dönüştürmesine rehberlik edecek kompost ve solucan kompostu atölyeleri

  • Yakından resim ve fotoğraf inceleme, eserlerden yola çıkarak bireysel ve kolektif çalışmalar

  • Müzik ve hikâyeler yoluyla empati, duygu, düşünce ve hayallerin ifadesi

bottom of page